pron. [ b 'b a a ] n. acron. 

projectes    estudi    contacte     instagram ST ANTONI-PILAR


2022. Ulldecona. En procés
Projecte d ’arranjament del Casc Antic d’Ulldecona.
Fase Carrers Sant Antoni , Ramon Llull i Pilar.

L’objectiu principal del projecte és el d’activar el Casc Antic d’Ulldecona, mitjançant una millora i renovació de la trama urbana d’aquest àmbit.

Es planteja com una actuació urbanística per al nucli urbà transversal i inclusiva, pensada per a les persones i no per als cotxes, dinamitzadora i transformadora a nivell urbanístic i socioeconòmic, una actualització dels carrers a la vida contemporània, prioritzant i invertint més espais de qualitat per al vianant, generant punts verds i per lo tant adaptant-los a un proper futur climàtic on es necessitaran més espais verds, d’ombra i que permetin la vida a l’exterior.

Es tracta de dignificar i revalorar aquests espais, en alguns casos molt degradats i desfasats, per tal d’incentivar la ciutadania amb una millora de la qualitat de vida, i així revertint el despoblament i l’abandonament d’habitatges, que provoca una degradació més ràpida dels immobles i per lo tant dels espais públics.

El paviment es resol mitjançant peces de pedra d’Ulldecona de dimensions variables i col·locades en els límits laterals de línia de façana dels carrers, generant un espai de “catifa” desdibuixada amb un límit irregular que es troba amb unes peces de llamborda de formigó prefabricades de tonalitat clara, per evitar el sobreescalfament dels carrers.

Es recuperen les pedres originals de les voreres per generar un ritme transversal al carrer i en els límits de l’àmbit del Casc Antic, en el punt on s’hi traçava l’antiga muralla defensiva del municipi, es col·loquen aquestes peces de vorera assolint una amplada total d’un metre aproximadament, gruix original del mur.

Per a les jardineres es proposa la plantació d’espècies arbustives petites, mitjanes i grans així com arbrat petit de procedència autòctona i amb un grau de manteniment baix.  

Promotor. Ajuntament d’Ulldecona
Superfície. 1448 m2
Imatges. VVAA studio

© VVAA studio            política de cookies