pron. [ b 'b a a ] n. acron. 

projectes    estudi    contacte     instagram SANT JOSEP


2021-2022. Ulldecona
Reforma d'un habitatge entre mitgeres, prioritzant la il·luminació i ventilació naturals a partir de la creació d'espais diàfans que es conecten a través de les diverses plantes.

Promotor. Privat
Pressupost. 300 €/m2
Superfície. 150 m2
Constructor. Yona’s Reformas y Construcciones
Fotografies. Blanca García, Mediatrix

© VVAA studio            política de cookies