pron. [ b 'b a a ] n. acron. 

projectes    estudi    contacte     instagram RIBERA D’EBRE

2021. La RàpitaReforma de mínims que consisteix en l’obertura dels espais de l’apartament per crear una comunicació entre ells i l’equipament mitjançant elements de mobiliari que aporten flexibilitat en el seu ús.


Promotor. Privat
Pressupost. 153 €/m2
Superfície. 98 m2
Constructor. Yona’s Reformas y Construcciones
Fotografies. Blanca García, Mediatrix

© VVAA studio            política de cookies