pron. [ b 'b a a ] n. acron. 

projectes    estudi    contacte     instagram 
NUNUMUMUMUN

Amb Íngrid Bru i Joan Rehues
2021. Formentera. Concurs
La proposta consisteix en 17 habitatges de protecció pública que vol incentivar l’ús de materials de proximitat. La proposta prioritza la flexibilitat dels espais evitant la compartimentació mitjançant elements fixos i permetent l’intercanvi i joc dels elements en funció de les necessitats de l’usuari. Així els únics elements fixos que hi ha són les zones humides que s’ubiquen a la part central de la planta.
L’eficiència energètica s’aconsegueix amb diversos sistemes que aporten confort i optimitzen al màxim els recursos.
La façana nord és més opaca, donat el seu caràcter obac. En canvi a la façana sud les finestres s’enretiren creant un porxo que junt amb les persianes regulen l’entrada de radiació solar.


Promotor. IBAVI

© VVAA studio            política de cookies