pron. [ b 'b a a ] n. acron. 

projectes    estudi    contacte     instagram MIGDIA II

2022-2024. UlldeconaRehabilitació i canvi d’ús d’una antiga nau industrial entre mitgeres a habitatge coneguda popularment com “La imprenta” pel seu ús anterior. La distribució de l’habitatge s’organitza en franjes de privacitat des dels espais més tancats i íntims de dormitoris i bany, passant per una zona semi-privada de safareig obert i finalment la zona de dia amb sala, cuina i menjador s’obre completament a un espai aterrassat al mateix nivell i amb vistes al pati de la parcel·la i proporcionant llum i ventilació naturals.

Promotor. Privat
Superfície. 300 m2
Imatges. VVAA studio

© VVAA studio            política de cookies