pron. [ b 'b a a ] n. acron. 

projectes    estudi    contacte     instagram 
ESTRUCTURES
DOMÈSTIQUES

Amb Íngrid Bru
2020-2022. Itinerant
Exposició Premis AJAC XII 2020
Una escala, una pinça i una cinta són les estructures domèstiques que fan de suport dels premis AJAC XII 2020. El muntatge es realitza amb només dos passos que pot dur a terme una sola persona i amb qüestió de poc temps. El primer pas consisteix en la col·locació d’una de les pinces metàl·liques a la part superior central del panell. Tot seguit es passa la cinta d’amarrar a través de la pinça i del graó de l’escala que ens convingui. Es tracta d’un element molt versàtil que ens permet fer diverses disposici- ons que s’adaptin als diferents espais d’itinerària. Es poden col·locar fins a quatre panells, ja que l’escala disposa de dues cares i es distribuirien dos en cadascuna com a màxim.


Promotor. Agrupació AJAC
Pressupost. 1600 €
Fotografies. Alba Rodríguez

© VVAA studio            política de cookies