pron. [ b 'b a a ] n. acron. 

projectes    estudi    contacte     instagram COMPÀS D’ESPERA

amb Íngrid Bru i Joan Rehues
2022. Tortosa. A Cel Obert Festival d’Intervencions Efímeres 
Premi Qualitat Ebrenca 2023Compàs d’espera - en un text musical, compàs format totalment per silencis -

Signes gràfics que representen l’absència de so

Bala o fardell de palla - resultant de la separació del gra dels cereals de la part no comestible pels humans però si per animals com ara: vaques i cavalls -

. material tradicional (antic)
. material aïllant i fono-absorbent
. creació de silenci
. importància silenci-soroll: ritme

...Així doncs podríem dir que el ritme és l’element de la música que mesura la durada dels sons i dels silencis...

Cambra anecoica: Una cambra anecoica és una sala dissenyada per absorbir el so que incideix sobre les parets de tal manera que desapareixen els efectes de l’eco i de la reverberació acústica.
Els murs de palla esmorteeixen el so com en una càmera anecoica
El ritme és l’element de la música que captem de manera més instintiva. Potser perquè el ritme també és a la natura.
Molts dels fenòmens de la natura són cíclics, rítmics, es repeteixen periòdicament i tenen punts culminants i moments de repòs.
La palla és un element de reaprofitament que respon aquests cicles de cultiu estacionals.

El projecte crea ritmes amb el so i l’absència d’ell.
La instal·lació és un joc de transicions entre el so i el silenci.

Silencis    pauses

Promotor. A Cel Obert Festival
Superfície. 200 m2
Pressupost. 1800€
Imatges. Antonio Bouzas (@abw.ork)

© VVAA studio            política de cookies