pron. [ b 'b a a ] n. acron. 

projectes    estudi    contacte     instagram BARCELONA

amb MARTINEZYSOLER arquitectura
2022-2024
Projecte de nova planta de remunta d’un habitatge unifamiliar. La nova distribució es configuraa partir de l'estructura en retícula de les crugies existents del garatge en planta baixa. El programa es distribueix en dues plantes pis més una tercera planta de menor tamany. L'estructura permet l’alliberament d’algunes crugies per tal de generar espais aterrassats exteriors amb orientació sud i  en connexió amb els espais de dia de l’habitatge.


Promotor. Privat
Superfície. 290 m2
Imatges. VVAA studio

© VVAA studio            política de cookies