pron. [ b 'b a a ] n. acron. 

projectes    estudi    contacte     instagram ATHENEU II

2021. UlldeconaAmpliació en forma d'altell de fusta per la creació de nous espais polivalents i d'emmagatzematge en el centre d'ensenyançes artístiques Atheneu Ulldeconenc.


Promotor. Atheneu Ulldeconenc
Pressupost. 130 €/m2
Superfície. 15 m2
Constructor. Dean Boylan
Fotografies. VVAA studio

© VVAA studio            política de cookies