pron. [ b 'b a a ] n. acron. 

projectes    estudi    contacte     instagram ATHENEU I

2019-2020. UlldeconaProjecte de reforma interior mínima per adequació d'una nau industrial entre mitgeres al casc antic d'Ulldecona. Mitjançant elements tèxtils per al control de la temperatura i del so i la substitució dels tancament i revestiments.


Promotor. Atheneu Ulldeconenc
Pressupost. 180 €/m2
Superfície. 100 m2
Constructor. Dean Boylan
Instal·lador. Josep Callarisa
Fotografies. VVAA studio

© VVAA studio            política de cookies