pron. [ b 'b a a ] n. acron. 

projectes    estudi    contacte     instagram AMPORTELLS

2022. Benissanet. En procésHabitatge per a la jubilació, organitzada en una sola planta baixa. El programa es distribueix en quatre volums esgraonats per generar situacions i espais tant interiors com exteriors que donen riquesa a la casa.

Promotor. Privat
Superfície. 150 m2
Imatges. VVAA studio

© VVAA studio            política de cookies